cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Extra aandacht in Apeldoorn voor boerenbedrijven

20.12.2018Door Sander Kok

Extra aandacht in Apeldoorn voor boerenbedrijven

De agrarische sector is volop in beweging. Bij boeren bestaat veel belangstelling om nevenactiviteiten bij hun bedrijf te ontwikkelen. Tegelijk is er meer aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn. En wettelijk verandert er veel. Genoeg reden voor de gemeente om de sector extra aandacht te geven.

De afgelopen periode is er in de gemeenteraad meermalen gesproken over de landbouw. En dat zal de komende maanden opnieuw gebeuren. Er zijn zorgen in de agrarische sector. Boeren vragen zich af hoe lang hun bedrijf nog kan blijven bestaan. Wet- en regelgeving worden strenger. Nieuwe bewoners in het buitengebied ervaren overlast. Verdiensten en bedrijfsopvolging zijn een probleem.

Apeldoorn kent relatief veel kleine boerenbedrijven. Dit komt doordat de bodem niet geschikt is voor grondgebonden landbouw (waarbij voedsel voor de dieren op het eigen terrein verbouwd wordt) en het heeft ook alles te maken met de structuur van het landschap.

 

Gebiedsprofielen

Dat de agrarische sector onder een vergrootglas ligt, is niet nieuw. Vandaar dat het goed is dat vanuit de gemeente samen met de sector en andere betrokkenen een perspectief op deze sector wordt ontwikkeld. Als SGP vinden we dat een goede ontwikkeling. Vandaar dat de gemeente gebiedsgewijs in gesprek gaat met betrokkenen. De eerste regio’s zijn reeds in kaart gebracht.

Agrariërs laten verschillende geluiden horen. Zo zijn er in de regio Uddel vooral zorgen over toekomstige bedrijfsopvolging. Daarnaast willen de agrarische ondernemers ruimte voor niet-agrarische nevenactiviteiten op hun erf. In Klarenbeek en Loenen is vooral behoefte aan bescherming van agrarische activiteiten en zijn er zorgen over de lagere productie door grondwaterstanden.

In januari 2019 moeten de gebiedsprofielen klaar zijn en worden ze besproken in de PMA. Deze gebiedsprofielen vormen weer input voor de Omgevingsvisie die Apeldoorn moet opstellen. Deze Omgevingsvisie bevat een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie op onze gemeente.

 

Plussenbeleid

Een tweede belangrijk punt betreft het zogenaamde Plussenbeleid. Dit heeft te maken met uitbreiding van veehouderijen met meer dan 500 vierkante meter bebouwing. De gemeente wil alleen aan dit soort initiatieven meewerken als de agrariër aan een aantal extra’s (de ‘plussen’) voldoet. Waar hebben we het dan over?

De initiatiefnemer moet circa 15 tot 20 euro per vierkante meter nieuw stalvloeroppervlakte besteden aan plussen. Het gaat dan om zaken die verder gaan dan het standaardbeleid. Er kan dan gedacht worden aan onder andere extra beplanting, loop- en wandelpaden, het filter- en afzuigsysteem of allerlei maatregelen op het gebied van dierenwelzijn. De gemeente bepaalt niet wát het moet zijn, als het maar extra is ten opzichte van de standaardeisen.

 

Hart voor boeren

Als SGP vinden we dat deze plussenregel eigenlijk te vroeg komt. Eerst moeten we met de boeren en hun omgeving in gesprek om te komen tot een goed toekomstperspectief. In dat perspectief kunnen we eisen opnemen die meehelpen aan een toekomstbestendige veehouderij. Echter, vanuit de provincie Gelderland is het plussenbeleid al verplicht gesteld, waardoor de Apeldoornse gemeenteraad geen keus heeft. Wel is besloten om het plussenbeleid samen met alle betrokkenen door te nemen en indien nodig aan te passen.

De SGP heeft hart voor boeren, mits zij hart voor hun dieren hebben. Dat is de lijn die we –opnieuw– hebben verwoord in de PMA. Die lijn blijft nodig in de gemeenteraad. Helaas zien we steeds minder steun voor die lijn.