cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Asbestsanering: Apeldoorn staat voor een grote opgave.

19.09.2018Door Redactie

Asbestsanering: Apeldoorn staat voor een grote opgave.

Vanwege de gezondheidsrisico’s mogen particulieren en bedrijven asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt deze regelgeving in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie. Na de zomer komt het voorstel in de Tweede Kamer om per 2024 asbestdaken te verbieden. Ondanks kritiek houdt het kabinet voet bij stuk in de planvorming.

In Gelderland ligt er naar schatting nog ruim 20  miljoen vierkante meter asbest op daken. Dat is 6 miljoen vierkante meter meer dan aanvankelijk ingeschat werd. Met deze enorme hoeveelheid asbest staat ook gemeente Apeldoorn voor een enorme opgave als het verbod in 2024 van kracht wordt. Een ruwe schatting laat zien dat de daken over 150.000 gebouwen verspreid zijn. Veel van deze gebouwen zijn particulier bezit.

De provincie streeft er naar om in 2024 85 procent van alle asbestdaken in Gelderland gesaneerd te hebben. Volgens sommige deskundigen is dat nog steeds een optimistische doelstelling. Gelderland heeft recent 4 miljoen euro uitgetrokken om de sanering te versnellen.

De SGP vindt het van groot belang dat de gezondheid van elke inwoner in Apeldoorn beschermd wordt. Asbest kan gevaarlijk zijn en de gezondheid bedreigen. Nu een algeheel verbod op asbestdaken op handen is, wil de SGP weten wat de stand van zaken en risico’s in onze gemeente zijn. Er zijn door SGP-raadslid Jan Kloosterman schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen met de beantwoording van het college vindt u op deze pagina:

https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/463959

 

Foto`s: Matthias Bunt