cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Krapte op Apeldoornse woningmarkt

02.01.2019Door Jan Kloosterman

 

Krapte op Apeldoornse woningmarkt

Na een krachtig herstel in 2015 en 2016 worden in Apeldoorn weer net zoveel woningen verkocht als voor de economische crisis in 2008. Hierdoor is het aanbod gedaald en zijn de prijzen gestegen. De SGP wil dat er voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar zijn.

Om voor een goed woningaanbod te zorgen, streeft het college ernaar dat er genoeg huur- en koopwoningen in de verschillende prijsklassen zijn. De vraag naar huizen bepaalt mede de hoeveelheid en plaats waar woningen gebouwd worden. Voor het derde jaar op rij stevenen we af op meer dan 2000 verkochte woningen in een jaar tijd. Gemiddeld kostte een woning 271.000 euro in Apeldoorn.

 

Plannen

Er zijn afspraken gemaakt in de Apeldoornse Woonagenda 2018-2021 ”Iedereen een thuis”. Deze woonagenda is bijvoorbeeld nodig voor het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen. Tegelijk is het niet de gemeente alleen die het stuur van de woningmarkt in handen heeft. Daarom moeten we flexibel kunnen reageren op veranderingen in de vraag naar woningen. De stand van de economie bepaalt heel sterk hoeveel woningen er gebouwd en verkocht worden.

In de plannen die gemaakt zijn, wil het gemeentebestuur 5500 woningen in de komende vier jaar toevoegen. Voor 4000 woningen zijn er inmiddels (bouw)plannen. Voor de 1500 overige woningen is een verdeling gemaakt. Daarin worden er vijfhonderd woningen voor de sociale woningbouw gereserveerd.

 

Dorpen

In het ”Woonperspectief dorpen” wordt per dorp aangegeven wat de verwachte vraag is en welke plannen hiervoor gemaakt zijn. Goedkope woningen zijn in veel dorpen schaars. Elk dorp heeft een eigen profiel. In Uddel is er veel bijgebouwd en staat er ook nog nieuwbouw gepland.

Het duurzamer maken van woningen is ook een belangrijk thema in de plannen. Betere isolatie en duurzame opwekking van energie met zonnepanelen zijn daar voorbeelden van.

Ook het levensbestendig wonen krijgt veel aandacht. Dat gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheden om woningen te splitsen, zodat ouderen bij hun familie kunnen wonen. Of het aanpassen van woningen zodat zorg en wonen gecombineerd kunnen worden.

Bouwen en het aanpassen van woningen hebben voor de SGP alles te maken met Bijbels rentmeesterschap. Verduurzaming van huizen, levensbestendig wonen en voldoende betaalbare (gezins)woningen voor starters zijn daarom erg belangrijk.