cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Onenigheid over dorps- en wijkraden

09.07.2020Door Sander Kok

 

Als u de namen van de 39 gemeenteraadsleden van Apeldoorn moet opnoemen, hoever komt u dan? Twee uiteraard! Misschien drie? Feit is dat de gemeenteraad alle ruim 160.000 inwoners van onze gemeente vertegenwoordigt. Maar de onbekendheid van de raadsleden is meestal groot.

Om de afstand tussen de gemeente en de inwoners te verkleinen zijn dorps- en wijkraden opgericht. Die raden behartigen het algemeen belang van het dorp of de wijk. Zij kijken, als het goed is, niet uitsluitend naar hun eigen belang (wat gebeurt er met mijn uitzicht?) maar kijken juist ook naar het algemeen belang (goed voor het dorp dat er een supermarkt gebouwd gaat worden, ook al gaat dat ten koste van mijn uitzicht). Of zij signaleren knelpunten bij oversteekplaatsen en brengen dit onder de aandacht van de gemeente. De dorps- en wijkraden moeten hun gebied en hun inwoners vertegenwoordigen. Dat gaat niet altijd goed, zo blijkt uit onderzoek van de gemeente. En daarnaast zijn burgers mondig en digitaal genoeg om zelf de weg te vinden naar de gemeente. Of ze richten een actiegroep op: AZC nee! Om al die nieuwe vormen van burgerparticipatie een plek te geven, wil het college de huidige bevoorrechte status van dorps- en wijkraden opheffen. De SGP is hier geen voorstander van. Het is belangrijk dat er vanuit de dorpen en wijken in een vroeg stadium meegedacht wordt met gemeentelijke plannen. Dat voorkomt vaak veel problemen achteraf. Kritisch Tijdens de politieke markt (PMA) van 2 juli waren gelukkig meer partijen die mening toegedaan. We hebben de oproep van de dorpen en wijken ondersteund om hen altijd in een vroeg stadium te betrekken bij plannen die het dorp of de wijk aangaan. Die oproep werd breed gedeeld en de wethouder heeft toegezegd om dit over te nemen in de nieuwe verordening die hij aan het opstellen is. Wat de SGP betreft een forse verbetering van een (in onze ogen) eerder slecht plan. We houden de uitwerking kritisch in de gaten.