cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

PMA Afvalbeleid

03.09.2020Door Henk van de Weerd

 

Vanavond sprak de gemeenteraad van Apeldoorn over het afvalbeleid. Iedere inwoner heeft gemerkt dat er het afgelopen jaar veranderingen zijn doorgevoerd op dit gebied. Met het invoeren van het omgekeerd inzamelen zijn bij vrijwel alle huishoudens de grijze containers verdwenen en brengen inwoners hun restafval zelf weg. Dit levert een forse milieuwinst op. Werd er in 2006 nog 206 kilo restafval per inwoner ingeleverd, momenteel is dat slechts 80 kilo. Het overige afval wordt nu gescheiden afgevoerd en kan worden hergebruikt. Inmiddels weten we wel dat hier een prijskaartje aan zit. De afvalstofheffing is dit jaar fors gestegen. En dat lijkt tegenstrijdig, beter scheiden en toch meer betalen. Vanavond lag de vraag voor of dit anders kan en moet. Er zijn verschillende besparingsmogelijkheden gepresenteerd. SGP Apeldoorn trok daarbij de conclusie dat het nu te vroeg is om veranderingen door te voeren. Eerst moet het nieuwe systeem geoptimaliseerd worden om te kunnen zien aan welke knoppen we kunnen draaien. Wel zal er binnenkort een bijeenkomst georganiseerd worden om alle besparingsmogelijkheden te bespreken. We zijn benieuwd hoe u als inwoner tegen het huidige recyclebeleid met de bijbehorende tarieven aan kijkt. Laat het ons weten!