cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Schriftelijke vragen over voorkomen schulden

30.04.2019Door Jan Kloosterman

 

 

Op Maandag 29 April heeft De SGP vragen gesteld aan het college over het tegen gaan van schulden in de gemeente Apeldoorn.

 

De schriftelijke vragen zijn hieronder te lezen:

 

Geacht college,

 

Een goede en preventieve aanpak tegen schulden hoort bij een solide, sociaal beleid voor kwetsbare medeburgers. Gemeenten kunnen inwoners met schulden actief benaderen om grotere problemen te voorkomen. De SGP-fractie is daar voorstander van en spant zich al langer in voor een goede schuldhulpverlening en preventief beleid in Apeldoorn.

 

In verschillende media, waaronder de Volkskrant, verscheen op 29 april een artikel[1] over de rol van gemeenten bij het actief benaderen van burgers met (dreigende) schulden. Door informatie vanuit verschillende instanties te koppelen, lijkt een effectievere aanpak mogelijk. Dit is een interessant gegeven in het licht van de voorbereiding van een wetsvoorstel door staatsecretaris Van Ark van Sociale Zaken inzake het zichtbaar maken van betalingsachterstanden.

 

De SGP vindt het belangrijk dat de kwetsbare groep van burgers met (groeiende) schulden snel en adequaat geholpen wordt om een verdere verergering te voorkomen en oplossingen te vinden. Opnieuw vraagt onze fractie hier aandacht voor. Schuldhulpverlening maar ook het voorkomen van een stapeling van schulden is onderdeel van een goed sociaal vangnet. Wat de SGP betreft zijn we vanuit naastenliefde richting onze kwetsbare medeburgers geroepen hier blijvend extra op in te zetten.

 

De SGP heeft zorgen over deze problematiek en heeft daarom de volgende vragen:

  1. In hoeverre is de gemeente op de hoogte van betalingsachterstanden bij de Apeldoornse burgers?
  2. In welke mate zoekt de gemeente zelf actief en preventief naar burgers met betalingsachterstanden?
  3. Welke grenzen qua bedragen, overschrijdingen van betalingstermijnen en stapeling van het aantal schuldeisers worden gebruikt om in actie te komen? Door wie wordt deze actie ondernomen?
  4. Vanuit welke instanties wordt informatie over (dreigende) betalingsachterstanden aangeleverd en gebundeld?
  5. Met welke partners of instanties zou de gemeente nog meer willen gaan samenwerken om schuldenproblematiek tegen te gaan?
  6. Hoe wordt de privacy gewaarborgd?
  7. Welke visie heeft het college op de balans tussen privacy en preventie tegen schulden?
  8. Kan de Stadsbank (in samenwerking met haar partners) de huidige vraag naar schuldhulpverlening goed aan? Wat is de trend in de vraag naar schuldhulpverlening?
  9. Is het college bereid om na te denken over extra preventieve maatregelen en met voorstellen te komen?

 

Jan Kloosterman

SGP-fractie