cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Vertrek groenopleiding

01.03.2018Door Jan Kloosterman

SGP betreurt vertrek groenopleiding Helicon

Komend schooljaar biedt de MBO-instelling Helicon geen groen onderwijs meer aan in Apeldoorn. Daarmee verdwijnen opleidingen als Bos- en natuurbeheer en Eco en wildlife uit onze gemeente. De SGP betreurt dat het onderwijsaanbod kleiner wordt. Goed onderwijs en een breed onderwijsaanbod zijn voor de SGP een belangrijk thema’s.

In een groene gemeente zoals Apeldoorn horen opleidingen als Bos- en natuurbeheer en Eco en wildlife helemaal thuis. Een deel van onze inwoners werkt in de groene sector en gezien de hoeveelheid bos en natuur in Apeldoorn en omstreken zal dat ook zo blijven. Daar zijn steeds opnieuw kundige en geschoolde medewerkers voor nodig. De groene opleidingen van Helicon voorzagen hier dicht bij huis goed in. Dat is helaas voorbij.

De SGP vindt het van groot belang dat het college er alles aan doet om het onderwijsaanbod in onze gemeente in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. Daarbij hebben schoolbesturen en de gemeente een eigen verantwoordelijkheid.

Over de rol van de gemeente heeft de SGP vragen gesteld. We willen weten in hoeverre het college op de hoogte was van de financiƫle problemen bij deze opleidingen. Ook hebben we gevraagd of het college van burgemeester en wethouders kans ziet met andere MBO-scholen het gesprek aan te gaan over het vestigen van groene opleidingen of varianten daarvan in Apeldoorn. We hopen dat dit lukt.

Bijlage 1.