cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

SGP: grote stallen niet perse slechter

06.06.2020Door Matthias Bunt

In de raadsvergadering van 4 juni is met een nipte meerderheid een motie aangenomen om intensieve veehouderij in de gemeente Apeldoorn nog verder te beperken. Naast protest van de boeren leverde dit emotionele betogen op in de gemeenteraad.

Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren is met 7 andere partijen deze motie[1] ingediend. Daarmee is aan het college verzocht om In gesprek te gaan met intensieve veehouders om te inventariseren of zij bereid zijn te stoppen met de intensieve bedrijfsvoering. De wethouder kan oproepen te stoppen met het bedrijf, over te gaan op ‘natuur-inclusieve kringloop veehouderij’, of zich op andere activiteiten te gaan richten.

De SGP heeft echter tegen deze motie gestemd. Wij denken dat het tijdsbestek waarin dit uitgevoerd moet gaan worden, namelijk 1 jaar, niet haalbaar is. Ook zijn wij van mening dat het niet waar is dat grote stallen per definitie slechter zijn als kleine stallen. Juist omdat boeren zich aan allerlei normen voor dierenwelzijn en milieu moeten houden is het niet verstandig grote stallen te verbieden. Een  grotere boer is vaak juist beter in staat de investeringen te doen die nodig zijn om te voldoen aan al die normen. Omdat het maar om een klein aantal agrariërs gaat, heeft deze motie veel weg van symboolpolitiek. Opnieuw wordt de intensieve veehouderij vanuit een negatief frame benaderd en wint het sentiment.

Ook vindt de SGP het niet goed dat in de motie de focus zo op de boer wordt gelegd. Het is namelijk belangrijk de hele keten mee te nemen, van voerproducent tot consument. Als we namelijk alleen naar de boeren kijken lijdt dit tot verplaatsing van het probleem zonder dat het daadwerkelijk opgelost wordt. Wij vinden dat de vraag naar vlees vanuit de samenleving het aanbod van intensieve veehouderij moet sturen. Boeren en burgers zijn samen verantwoordelijk en dat blijft door deze motie helaas buiten beschouwing.

[1]Motie niet_grondgebonden_veehouderij