cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

SGP-Jongeren roeren zich in debat

16.12.2019Door SGP-Jongeren

 

Jongeren van verschillende politieke partijen gingen eind november met elkaar in debat. Ook SGP-Jongeren roerde zich geducht in de pittige discussies.

De sfeer bleef vriendelijk, maar de jongeren lieten stevig van zich horen in de debatten over de verschillende stellingen. SGP-Jongeren (SGP-J) deed voor het eerst mee. De andere jongeren waren van D66, VVD, GroenLinks en CDA. De deelnemers bootsten een raadsvergadering na, gebruikmakend van stellingen. Iedere partij mocht een stelling inbrengen en toelichten. Vervolgens konden de andere partijen interrumperen.

 

Boerenprotest

De eerste stelling werd ingebracht door Matthias Bunt van SGP-J. Hij bracht naar aanleiding van de boerenprotesten een actueel punt in: ,,Ons streven moet niet zijn het halen van allerlei normen voor wat betreft de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), maar we moeten nuchter en voorzichtig stappen maken richting

een gezond milieu.” Een GroenLinks-jongere was het hier niet mee eens en zei: ,,Het is te laat om nuchter en voorzichtig beslissingen te nemen, we moeten nu direct iets doen. Als je huis in brand staat ga je ook niet kijken of je iets beschadigd met blussen.” Waarop Matthias antwoordde: ,,De vergelijking met een brandend

huis klopt niet. CO2-uitstoot is een probleem. Maar het is niet zo dat daardoor de hele wereld in acuut gevaar is en we niet meer naar redelijke oplossingen kunnen zoeken.” Het onderwerp kernenergie kwam ook aan bod. De D66-jongeren vonden dit geen goede oplossing, terwijl wij, als SGP-J, dit wel een goed idee vinden. Het is een milieuvriendelijke manier van energiewinning. Voor het kernafval moet een goede oplossing te vinden zijn.

 

Salaris docenten

Een andere stelling werd door de jongeren van D66 ingebracht. Zij stelden: ,,Docenten in het onderwijs moeten een minimumuurloon van 25 euro bruto gaan verdienen.” Wij gaven in een interruptie aan dat wij ons konden vinden in het voorstel. Dit wel op één voorwaarde: de docenten die lesgeven op bijzondere scholen zouden een minimumuurloon van 30 euro bruto moeten verdienen, omdat deze docenten meer hebben moeten investeren om les te kunnen geven op deze scholen. Vervolgens werd eraan toegevoegd dat het vreemd zou zijn als de D66-jongeren het geen goed idee zouden vinden aangezien de kinderen van de D66-achterban vaak op Jenaplan-, Montessori- en vrijescholen (scholen waar het veelal om zelfontwikkeling draait) zitten. Nadat dit punt onderbouwd werd met demografische gegevens werd onze toegevoegde voorwaarde als ,,een goed idee” bestempeld. Wij kijken terug op een goede en leerzame avond en zien uit naar een volgend jongerendebat!

 

SGP-Jongeren is nog op zoek naar enthousiaste commissieleden. Lijkt het jou wat? Of wil je vrijblijvend een vergadering bijwonen? Neem contact op met bestuurslid ledenwerving Chris Klaasse via chrisklaasse2002@gmail.com. Ben je nog geen lid? Meld je aan via www.sgpj.nl/lidworden