cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

SGP stelt Actualiteitsvragen over burgerparticipatie

13.02.2020Door henk van den Berge

SGP stelt Actualiteitsvragen over burgerparticipatie

De SGP-fractie Apeldoorn heeft in de raadsvergadering vanavond vragen gesteld over de aanpak van het college inzake burgerparticipatie. Lees hieronder de vragen:

  1. Kan de wethouder kort schetsen wat het verloop is van de gesprekken met de dorps- en wijkraden als uitvloeisel van de ‘Motie dorps- en wijkraden2 ’ die op 17 januari 2019 door deze raad is aangenomen?
  2. Hoe geeft het college uitvoering aan de oproep in genoemde motie om “Met de dorps- en wijkraden samen te werken aan een nieuw afsprakenkader ter vervanging van de bestaande verordening?”
  3. Waarom moet de gemeenteraad via een website geïnformeerd worden over deze stand van zaken? Had het college de raad hierin niet eerder moeten informeren / betrekken, zeker nu de uitvoering van de motie stroef lijkt te verlopen?
  4. Is het college van mening dat dorps- en wijkraden in de toekomst slechts één van de velen worden, gelijk gesteld met iedere actiegroep / bezorgde burger?
  5. Ziet het college de toegevoegde waarde van dorps- en wijkraden als oren en ogen van de samenleving en als een geschikte partner voor vooroverleg voor plannen die de wijk of het dorp raken?