cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

SGP zet bij Voorjaarsnota Smarties in

25.07.2019Door Gerard ten Voorde

 

 

Apeldoorn verkeert onverwacht in grote financiële moeilijkheden. De gemeente kampt met een tekort van 19 miljoen euro op de jeugdzorg. Een dreigende strop van 20 miljoen euro blijft Apeldoorn bespaard. De SGP zet Smarties in. Ludieke actie, serieuze boodschap.

Tot na middernacht debatteerde de gemeenteraad begin juli over het huishoudboekje van Apeldoorn. Het college van B&W presenteerde de Voorjaarsnota onder de titel: ”Wij zijn elkaar”. Het gaat ,,gewoon goed” in Apeldoorn, vindt het college. Toch pakken zich donkere wolken samen. Er zijn grote tekorten in het sociaal domein. Alleen al bij de jeugdzorg gaat het om 19 miljoen euro, oplopend tot 24 miljoen in 2023. Maar ook bij de maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn grote financiële problemen. ,,We zitten flink in de zorgen”, constateert SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge. Samen met raadslid Jan Kloosterman maakt hij de balans op.

 Eerst het goede nieuws. Wat is positief?

Henk: ,,De woningbouw, de werkgelegenheid en bijvoorbeeld de afvalscheiding gaan goed. Dat is mooi.” Jan: ,,Apeldoorn maakt goede stappen in de energietransitie. Veel burgers en bedrijven zijn er goed mee bezig en de criminaliteit neemt af.”

Apeldoorn verkeert ineens in zwaar financieel weer.Wat is er aan de hand?

Henk: ,,De gemeente kampt in het sociale domein onverwacht met een tekort van tientallen miljoenen. Het college wil fors ingrijpen, maar wij vinden dat er te veel wordt gekort op jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.”

Hoe kan Apeldoorn zó snel in financiële problemen terechtkomen?

Jan: ,,De gemeente had de jeugdzorg niet ‘in control’. Er zijn in het sociale domein circa vierhonderd zorgaanbieders actief. Grote en kleine. Deze mogen tot vijf jaar na het leveren van zorg nog een factuur sturen. Een groot aantal rekeningen was nog onderweg. Bovendien is het aantal zorgaanvragen gestegen.”

Welke keus maakt de SGP?

Henk: ,,In het sociale domein zijn er zeker verbeteringen mogelijk die leiden tot lagere kosten. De jeugdzorg kan veel efficiënter worden georganiseerd en ook moet bijvoorbeeld de aandacht meer worden gericht op preventieve maatregelen. Bij de WMO moet er bij de keuze van hulp eerder worden gekeken naar algemene voorzieningen, omdat individuele maatwerkvoorzieningen duur zijn. Maar wij vinden dat mensen wel de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Zorg is een kerntaak van de overheid. Daarom wil de SGP minder snijden in het sociale domein dan het college. Als er te weinig geld is, moet er eerst op andere uitgaven worden bezuinigd.”

Had de gemeente de problemen niet kunnen voorzien?

Jan: ,,Organisatieadviesbureau KPMG concludeert na onderzoek dat Apeldoorn de zaak niet onder controle had. Een pittige conclusie. De gemeente had veel scherper moeten opletten. De gemeente had er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat zij eerder signalen zou krijgen over het grote aantal openstaande rekeningen. Ook de accountant had de problemen eerder moeten constateren. Het exacte bedrag was niet te voorzien, maar de problematiek wel.”

Het college wil de rekening vooral bij de zorg neerleggen. Terecht?

Henk: ,,Ingrijpen in het sociale domein is onvermijdelijk. Maar laten we goed opletten wat we doen. Het college stelt nu maatregelen voor, terwijl deze nauwelijks zijn onderbouwd. We moeten eerst weten wat de effecten zijn voor zowel de mensen die zorg nodig hebben als de financiën. Wij hebben daarom voorgesteld dat het college eerst met een goede onderbouwing moet komen voordat de gemeenteraad beslissingen kan nemen. Gelukkig kreeg dit de steun van de hele raad.”

Welke oplossingen staan de SGP voor ogen?

Henk: ,,De SGP wil vanuit christelijke naastenliefde het sociale domein ontzien.” Jan: ,,Bezuinigingen in de zorg treft kwetsbare mensen, dat raakt ons. Temeer omdat het college geen komma aanpast in het beleid voor evenementen en topsport. Dat is een politieke keuze.” Henk: ,,De SGP wil investeringen in bijvoorbeeld hoger onderwijs, cultuur en topevenementen via een kerntakendiscussie heroverwegen. Er komen nog nieuwe bezuinigingen aan. Het zou in totaal wel eens kunnen gaan om een bedrag van 33 miljoen euro. Dat los je niet op met zo hier en daar wat snijden. Dat vraagt een fundamentele discussie over de taak van de gemeente.”

Krijgen de problemen nog een politiek staartje? Een nieuwe raadsenquête?

Henk: ,,Dat is nog te vroeg. Dan zou je bijvoorbeeld moeten weten of het college eerder signalen heeft gehad dat het niet goed ging in het sociale domein en dat het college daar de raad niet over heeft geïnformeerd.”

De SGP deelt Smarties uit in de raad. Vanwaar?

Henk: ,,De raad telt veertien fracties. Ik was de zesde spreker op rij. Als je wilt dat iemand zich je boodschap later nog herinnert, kun je iets opvallends doen. We hebben daarom Smarties uitgedeeld, omdat de naam van deze snoepjes een link had met onze bijdrage. Hierin maakten wij gebruik van het begrip ”SMART”. Dit is een bekend begrip om heldere doelstellingen te formuleren en dat hebben wij gebruikt om te laten zien waar de SGP voor staat. Bij ons staan de letters voor: Sociaal, Milieu, Apeldoorn, Respect (waarden en normen) en Tien Geboden. Na afloop kregen we verschillende reacties. Onze boodschap was geland. Belangrijker is echter als wordt onderschreven dat de Tien Geboden goede leefregels zijn voor de gehele samenleving.”

Gerard ten Voorde