cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

SGP en het staartje van de burgemeester

07.01.2019Door Gerard ten Voorde

 

SGP en het staartje van de burgemeester

Apeldoorn krabbelt financieel op. De zorgen zijn echter niet voorbij. De SGP vraagt opnieuw aandacht voor de krappe reserves van de gemeente. En voor het staartje van de burgemeester.

De algemene beschouwingen zitten er weer op. De gemeenteraad heeft zich op 8 november tot na middernacht gebogen over de meerjarenbegroting, het huishoudboekje van de gemeente.

Apeldoorn heeft een begroting van 613 miljoen euro. Omdat het financieel weer beter gaat, heeft de gemeente volgend jaar zo’n 10 miljoen euro extra te besteden.

Het nieuwe college (VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks) heeft de begroting gepresenteerd onder de titel: ”Nu en later, continuïteit en vernieuwing”. De raad heeft zich gebogen over pakweg zestig moties en amendementen, waarvan maar liefst twaalf van de SGP. Fractievoorzitter Henk van den Berge en raadslid Jan Kloosterman blikken terug.

 

Wat valt op?

Henk: ,,De open houding van het college en de collegepartijen richting de voorstellen van de andere partijen.”

Jan: ,,Collegepartijen steunden óók voorstellen van niet-collegepartijen, zodat ook deze de steun van een meerderheid konden krijgen. Dat was vorig jaar heel anders. Een verademing.”

 

Het college is optimistisch over het financieel herstel. Terecht?

Henk: ,,Het gaat inderdaad beter. Na een zeer moeilijke periode vanwege vooral de enorme verliezen van het grondbedrijf wordt het financieel herstel voortgezet. Tegelijkertijd vindt de SGP dat we voorzichtig moeten zijn. De reserves van Apeldoorn zijn nog steeds aan de krappe kant. In onze bijdrage hebben we gewezen op Jozef, die de farao zei dat hij moest sparen voor de magere jaren.”

Jan: ,,Het versterken van de reserves moet sneller. Daar zouden wij een deel van de tien miljoen euro die extra te besteden is voor willen gebruiken.”

 

De SGP hecht altijd sterk aan goede zorg. Komt de zorg een beetje uit de verf bij het college?

Henk: ,,Het college versterkt het sociaal domein. Dat is mooi. Wij pleiten echter voor een stap extra. De SGP heeft bijvoorbeeld voorgesteld meer aandacht te geven aan respijtzorg en mantelzorg. De raad en het college hebben dat gelukkig overgenomen.”

Jan: ,,Nieuw is dat de gemeente kan schuiven met potjes geld in het sociaal domein. Het college vult het tekort in de jeugdzorg bijvoorbeeld aan met geld uit de WMO. Dat is positief.”

 

Wat zijn minpunten in de begroting?

Jan: ,,Apeldoorn kan 10 miljoen euro naar eigen inzicht besteden. Daarvan investeert het college 2 miljoen in het aantrekken van meer opleidingen voor hoger onderwijs. Een vijfde! De SGP heeft hier ook geld voor over, maar het voorstel is voorbarig en de onderbouwing karig. Het college is te gefixeerd op hbo.”

Henk: ,,Een ander minpunt is dat het college bijvoorbeeld veel geld uittrekt voor topsport, terwijl dat geen overheidstaak is. Verder blijven de koopzondagen gehandhaafd. Helaas.”

Jan: ,,Kunst en cultuur krijgen vijf jaar lang 250.000 euro. Dat is 1,25 miljoen euro. De SGP heeft voorgesteld dit te beperken. Helaas is dit voorstel niet overgenomen.”

 

Eén SGP-motie heet ”Het staartje van de burgemeester”.

Henk: ,,Burgemeester John Berends heeft in oktober voor een tv-programma een bezoek gebracht aan een buurt in Apeldoorn-Zuid vanwege de sociale problemen daar. Hij deed dat vermomd, met een pruik en een staartje. Inwoners beklaagden zich bij hem over het gebrek aan sociale samenhang en overlast, zonder dat ze wisten dat hij de burgemeester was.

Met een ludieke titel heeft de SGP erop gewezen dat deze serieuze problematiek moet worden aangepakt. We hebben de motie met een knipoog ”Het staartje van de burgemeester” genoemd. Gelukkig wordt het voorstel uitgewerkt. Het is belangrijk dat buurten met problemen worden geholpen.”

 

Andere SGP-voorstellen?

Jan: ,,De SGP heeft voorgesteld schoolpleinen versneld uitdagender in te richten, zodat jongeren in de buurt er meer kunnen bewegen. Niet zes pleinen per jaar, maar twaalf. Deze motie wordt opgepakt. Verder heeft de SGP, samen met het CDA, gevraagd om een verlaging van de parkeertarieven.

Henk: ,,In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. De SGP en Lokaal Apeldoorn hebben het college gevraagd met uitgewerkte voorstellen te komen voor de herdenking. De raad heeft onze motie aangenomen.”

Jan: ,,Vrijheid is een voorrecht en nooit vanzelfsprekend.”

 

De SGP besteedt in de algemene beschouwingen extra aandacht aan Uddel. Vanwaar?

Henk: ,,Tijdens de algemene beschouwingen zoek je naar nieuwe invalshoeken om de SGP-visie toe te lichten. We verwezen nu naar Uddel omdat dit dorp bepaalde kenmerken heeft die daarbij aansluiten. De mensen zijn er over het algemeen zelfredzaam, er is sociale samenhang en ondernemerszin. Ook ziet het dorp er goed onderhouden uit en men beseft dat je het geld eerst moet verdienen voordat je het uitgeeft. Daar kan de gemeente nog iets van leren…

Maar er is meer wat de SGP in Uddel aanspreekt. De Bijbelse beginselen zijn voor veel mensen in het dorp belangrijk. Men weet dat de praktijk gepaard gaat met fouten en gebreken, maar velen realiseren zich toch dat er geleefd moet worden naar hetgeen de Heere God in de Bijbel zegt. Dat uitgangspunt zou niet alleen in Uddel, maar in heel onze gemeente moeten gelden.”